6 BJ KOMPLEX

Rating a informácie o 6 BJ KOMPLEX

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6 BJ KOMPLEX 9092 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 590486. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 30.8894% spoločností je horších ako 6 BJ KOMPLEX.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6 BJ KOMPLEX" href="http://6-bj-komplex-37994441.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-bj-komplex-37994441.sk-rating.com/6-bj-komplex-37994441.png" width="150" height="25" alt="Rating 6 BJ KOMPLEX" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6 BJ KOMPLEX

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia